The Fifth Biennial Conference of Medieval Central Europe Research Network Continuity and Change in Medieval Central Europe 27-29 April 2023, Bratislava

Članice Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo i doc. dr. sc. Kosana Jovanović sudjelovale su svojim izlaganjima na znanstvenoj konferenciji, koja se održala u Bratislavi od 27. do 29. travnja 2023. godine, a u okviru panela pod naslovom Transference of ideas and influences in the Central Europe and Adriatic area.

Doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo održala je izlaganje pod naslovom Medieval visual culture of the North Adriatic under the central European artistic and political influence. Doc. dr. sc. Kosana Jovanović održala je izlaganje pod naslovom Romance literature in Central Europe – transference, continuity and change of chivalric literary canons. U radu panela sudjelovao je i doc. dr. sc. Robert Kurelić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izlaganjem pod naslovom The Holy Roman Empire and the Croatian Nobility: Influence, Transfers and Changes.

Transference of ideas and influences in the Central Europe and Adriatic area

Robert Kurelić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

The Holy Roman Empire and the Croatian Nobility: Influence, Transfers and Changes

U radu se govori o odnosu hrvatskih plemićkih obitelji i Svetog Rimskog Carstva te o političkim, društvenim, kulturnim i simboličkim promjenama koje su nastale kao posljedica čestih kontakata sa Svetim Rimskim Carstvom u kasnom srednjem vijeku. Počevši od vladavine Žigmunda Luksemburškog, hrvatski su magnati počeli intenzivirati svoje kontakte s njemačkim kolegama što je rezultiralo postupnim, ali značajnim promjenama koje su se uvodile kroz stoljeća. Te se promjene mogu uočiti u pisanim dokumentima i materijalnoj kulturi, u bračnim vezama i vjerskim hodočašćima.

Barbara Španjol Pandelo, Filozofski fakultet u Rijeci

Medieval visual culture of the North Adriatic under the central European artistic and political influence

Srednjovjekovna umjetnost sjevernog Jadrana tradicionalno se smatrala sastavnim dijelom Mletačke Republike, odnosno onom kojom prevladavaju venecijanski utjecaji, kako umjetnički tako i arhitektonski. No novija istraživanja, s posebnim osvrtom na drvenu srednjovjekovnu skulpturu, pokazala su da je postojala i snažna veza sa srednjoeuropskim umjetničkim razvojem, osobito tijekom 15. stoljeća. Nekoliko drvenih skulptura sačuvanih na otocima Rabu i Cresu, kao i na sjevernojadranskom primorju poput Novog Vinodolskog i grada Rijeke, impliciraju snažnu vezu sa srednjoeuropskom tradicijom, a ne s venecijanskom, o čemu se govori u ovom radu.

Kosana Jovanović, Filozofski fakultet u Rijeci

Romance literature in Central Europe – transference, continuity and change of chivalric literary canons

Od 13. stoljeća nadalje u srednjoj i jugoistočnoj Europi pojavljuje se sve veći broj viteške književnosti te se u ovom radu pokazuje koji je aspekt viteškog književnog kanona usvojen u srednjoj Europi, a koji je izmijenjen kako bi se zadovoljio njezinu publiku. Naime, prikazat će se kako su ti utjecaji nastali i kakve su bile posljedice takvih kulturnih susreta i razmjena koje uključuju književnost kao sredstvo jačanja plemstva, viteštva, ali i rastućeg trgovačkog staleža, posebice uporabom nacionalnih jezika kao način pokazivanja svoje neovisnosti i individualnosti.