Aktivnosti

Opći je Plan rada Centra u skladu s ciljevima Centra i primjerima aktivnosti: 
Cilj 1: provoditi znanstveno-istraživački rad u području medievistike: 
sudjelovati na (domaćim i stranim) medievističkim konferencijama na kojima će se prezentirati i istraživanja nastala u okviru rada Centra (isticanjem afilijacije i logotipa),
prijavljivati te sudjelovati na znanstveno-istraživačkim, stručnim te komercijalnim projektima,
provoditi terenska istraživanja srednjovjekovne baštine Jadrana.
Cilj 2: osigurati transfer znanja: 
uspostaviti i razvijati (digitalne) baze podataka (oni koji koriste te podatke obavezni su citirati Centar). Pristup bazama bit će preko web stranica Centra.
Cilj 3: provoditi digitizaciju i digitalizaciju srednjovjekovne materijalne i nematerijalne baštine Jadrana:
prikupiti, obraditi i kartirati materijalnu i nematerijalnu baštinu srednjovjekovnoga Jadrana uz pomoć različitih digitalnih alata i metoda. 
Cilj 4: poticati studentsku praksu i provoditi terensku nastavu s obzirom na stjecanje medievističkih kompetencija u redovnom nastavnom procesu Fakulteta: 
provoditi terensku nastavu organiziranjem terenske nastave za studente Filozofskog fakulteta u Rijeci,
uključiti studente u rad Centra.
Cilj 5: povezivati i umrežavati rezultate istraživanja srednjovjekovlja i suradnike medieviste,
povezati se i umrežiti (networking) sa sličnim međunarodnim centrima, znanstvenicima i istraživačkim mrežama drugih sveučilišta i fakulteta kroz različite vrste suradnje i aktivnosti. 
Cilj 6: provoditi i programe stručnog usavršavanja kao i programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja koji se tiču srednjovjekovne baštine Jadrana,
uspostaviti i razviti prepoznatljivu radionicu / školu (workshop) Centra za stjecanje mikro-kvalifikacija (trening),
suradnja sa Sveučilištem za treću dob. 
Cilj 7: poticati stručno usavršavanje članova i suradnika preko projektnih aktivnosti.
uspostaviti specijaliziranu medievističku knjižnicu. 
Cilj 8: popularizirati medievistička istraživanja kao društveno korisna istraživanja napose za lokalnu zajednicu:
organizirati različite događaje kao što su primjerice Medieval caffè, okrugli stol, radionice, javna predavanja, terenska nastava, izložbe i sl. te u njih uključiti studente, građanstvo te sve razine učenika, 
izraditi web stranice Centra te promovirati rad Centra na društvenim mrežama,
popularizirati povijesno-humanistička istraživanja te materijalnu i nematerijalnu baštinu korištenjem digitalnih alata (Smart & Open History), te uključiti zainteresiranu širu zajednicu u aktivnosti projekta (npr. crowdsourcing).

Godišnji Plan aktivnosti Centra donosi Programsko vijeće Centra i prati kalendarsku godinu.