O nama

Voditeljica Centra: 
doc. dr. sc. Saša Potočnjak

Zamjenica voditeljice Centra: 
doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo

Programsko vijeće Centra: 
doc. dr. sc. Saša Potočnjak 
doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo 
doc. dr. sc. Kosana Jovanović

Vizija je Centra postati prepoznatljiv znanstveno-istraživački centar u području medievistike, koji je usmjeren na istraživanje, edukaciju, digitizaciju i digitalizaciju kulturne povijesti, rukopisnih studija (kodikologije, paleografije i fragmentologije), hagiografije i likovnih umjetnosti. 

Misija je Centra istraživanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine srednjovjekovnoga Jadrana te rekonstrukcija, očuvanje i zaštita, prezentacija i revalorizacija različitim inovativnim metodama i suvremenim tehnologijama srednjovjekovnih (povijesno-kulturno-umjetničkih i socioloških) fenomena na prostoru Jadrana. Misija je Centra rezultate i aktivnosti znanstveno-istraživačkoga rada više područja različitih povijesnih disciplina povezati s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.    

Ideja je Centra vrhunskim povijesno-humanističkim istraživanjima tzv. horizontalnih tema na prostoru i u društvu srednjovjekovnoga Jadrana (kao što su rodna ravnopravnost, ljudska prava, društvena odgovornost, identitet itd.) ispitati prošlost kako bi se kritički propitala sadašnjost, a za dobrobit građana (u) budućnosti.

Međunarodni znanstveno-istraživački odbor Centra: u izradi...

Suradnici Centra:
dr. sc. Kosana Jovanović
dr. sc. Saša Potočnjak
dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo
dr. sc. Petra Predoević Zadković