Month: ožujak 2023.

Ususret novim projektima: RiMah u gradu Pagu

Suradnice Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana u sklopu istraživačko-projektnih aktivnosti Centra provele su terenski izvid kulturne baštine grada Paga. U četvrtak 16. ožujka 2023. iznesen je prijedlog projektne suradnje Grada Paga, TZ Grada Paga i RiMah Centra te su tom prigodom dionici iskazali potrebu, ali i spremnost daljnjega rada na revalorizaciji i revitalizaciji kulturno-povijesne

Read More 

Rimah u istraživačkom posjetu: hagiografsko-hagiološki trening u Francuskoj (ERASMUS +)

Suradnica Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Saša Potočnjak provela je istraživački trening u Francuskoj (ERASMUS +, Sorbonne Université), a u sklopu kojega je konzultirala srednjovjekovne kodekse u zbirkama Bibliothèque Nationale de France – Richelieu i Arsenal, pregledala rukopisnu ostavštinu M. Tadina (Institut d’etudes Slaves), kodekse izložene u Musée de Cluny, a

Read More 

Istraživanje rukopisa: Muka Franića Vodarića

Ususret obilježavanju tridesete obljetnice prvotiska Muke Franića Vodarića napravljen je stručni pregled i opis rukopisa koji je 1949. godine na Cresu pronašao Branko Fučić. Rukopis se danas čuva u Biskupijskom arhivu u Krku te će javnosti biti predstavljen u sklopu manifestacije obilježavanja obljetnice prvotiska od 24. do 26. ožujka 2023. godine na Cresu.

Radionica i predavanje o glagoljskom pismu u Delhiju

U povodu Dana glagoljice i glagoljaštva 22. veljače prof. dr. Sanja Zubčić održala je radionicu o glagoljskom pismu za studente i lektore na Odsjeku za slavenske i ugro-finske jezike Sveučilišta u Delhiju. Studenti su pokazali osobit interes i iznimnu motivaciju. Sljedećega je dana, uz prisutnost veleposlanika Republike Hrvatske u Indiji Petra Ljubičića, prorektora za međunarodne

Read More 

Istraživanje glagoljaštva

U Novom listu objavljen je intervju s prof. dr. sc. Sanjom Zubčić povodom obilježavanja Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva (22. veljače). U nastavku pročitajte: Sanja Zubčić: ‘Glagoljicu treba promatrati u mnogo širem kontekstu od samog pisma’ Centar za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana posebnu pažnju posvećuje istraživanju glagoljskih fragmenata. Jedan je od ciljeva Centra uspostaviti digitalnu

Read More