Past, Present, Future 2024

Rituals, Ceremonies and Symbols of the Croatian Middle Ages in the European Context (800-1600) The Departments of History of Pula and Rijeka are organizing a joint medieval conference as a crossover of two biennial conference series: the Past, Present, Future in Pula, and the Medieval Scholarly Workshop in Rijeka. The joint conference is a part

Read More 

Studijski posjet hrvatskoglagoljskim brevijarima i Zapisu popa Martinca

U sklopu kolegija Od pergamene do digitalnoga kodeksa studenti su posjetili Riječku nadbiskupiju u kojima se nalaze pohranjeni znameniti i dragocjeni kodeksi hrvatske kulturne baštine I. i II. novljanski brevijar. Studenti su uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Saše Potočnjak pristupili obradi hrvatskoglagoljskoga II. novljanskoga brevijara (1495), što je uključivalo kodikološki i paleografski opis rukopisa.

Read More 

The Social Space of the Sea. Development, Environment and Culture in the Adriatic-Ionian Region

ERASMUS+ BIP Studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Rijeci sudjelovali su od 26. do 31. listopada 2023. u programu Erasmus Blended Intensive Programme “The Social Space of the Sea. Development, Environment and Culture in the Adriatic-Ionian Region”, programu kojeg je organiziralo udruženje Uniadrion i Odsjek za komunikacijske znanosti Sveučilišta u Teramu (Italija). U Erasmus BIP

Read More 

Umjetnost gotike. Odabrani primjeri europske arhitekture kasnoga srednjega vijeka

U petak, 6. listopada 2023. s početkom u 12 sati, održano je predstavljanje udžbenika pod naslovom Umjetnost gotike. Odabrani primjeri europske arhitekture kasnoga srednjega vijeka.  Prvi dio, autorice Barbare Španjol-Pandelo u izdanju Sveučilišta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta, a u organizaciji Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana. U Dvorani Radmile Matejčić (F-207) okupilo se brojno mnoštvo,

Read More 

Barbara Španjol-Pandelo: Umjetnost gotike. Odabrani primjeri europske arhitekture kasnoga srednjega vijeka  

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Centar za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana  srdačno vas pozivaju na predstavljanje udžbenika Barbare Španjol-Pandelo Umjetnost gotike. Odabrani primjeri europske arhitekture kasnoga srednjega vijeka.  Prvi dio. u petak, 6. listopada 2023. u 12:00 sati.  Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci Dvorana Radmile Matejčić (F-207) Sveučilišna avenija 4, Rijeka. O knjizi će govoriti

Read More 

ISKAZIVANJE INTERESA I SUDJELOVANJE

The Social Space of the Sea. Development, Environment and Culture in the Adriatic-Ionian Region Sastanak za ERASMUS+ BIP program (The Social Space of the Sea. Development, Environment and Culture in the Adriatic-Ionian Region) održat će se u ponedjeljak 25. rujna 2023. godine s početkom u 10 sati u prostoriji F-640. Zainteresirani studenti mogu se javiti

Read More 

Urbanizam srednjovjekovne Rijeke

Razgovor s dr. sc. Petrom Predoević Zadković RiMah Naša sugovornica Petra Predoević Zadković rođena je 1984. godine u Rijeci. Godine 2010. završila je diplomski studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekavši akademski naziv profesor povijesti umjetnosti i povijesti, a u ožujku 2023. godine, naziv doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja povijesti

Read More 

IMC Leeds 2023 i Canonici Miscell.

Na Sveučilištu u Leedsu (UK) od 3. do 6. srpnja održala se znanstvena medievistička konferencija na kojoj je i ove godine sudjelovalo više od 2500 izlagača iz cijeloga svijeta. S Filozofskoga fakulteta u Rijeci sudjelovalo je više kolega, a rad je Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana, u okviru svojega izlaganja predstavila članica Centra doc.

Read More 

The Fifth Biennial Conference of Medieval Central Europe Research Network Continuity and Change in Medieval Central Europe 27-29 April 2023, Bratislava

Članice Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo i doc. dr. sc. Kosana Jovanović sudjelovale su svojim izlaganjima na znanstvenoj konferenciji, koja se održala u Bratislavi od 27. do 29. travnja 2023. godine, a u okviru panela pod naslovom Transference of ideas and influences in the Central Europe and Adriatic area.

Read More 

Ususret novim projektima: RiMah u gradu Pagu

Suradnice Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana u sklopu istraživačko-projektnih aktivnosti Centra provele su terenski izvid kulturne baštine grada Paga. U četvrtak 16. ožujka 2023. iznesen je prijedlog projektne suradnje Grada Paga, TZ Grada Paga i RiMah Centra te su tom prigodom dionici iskazali potrebu, ali i spremnost daljnjega rada na revalorizaciji i revitalizaciji kulturno-povijesne

Read More