Ususret novim projektima: RiMah u gradu Pagu

Suradnice Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana u sklopu istraživačko-projektnih aktivnosti Centra provele su terenski izvid kulturne baštine grada Paga.

U četvrtak 16. ožujka 2023. iznesen je prijedlog projektne suradnje Grada Paga, TZ Grada Paga i RiMah Centra te su tom prigodom dionici iskazali potrebu, ali i spremnost daljnjega rada na revalorizaciji i revitalizaciji kulturno-povijesne baštine grada Paga. Posebno valja istaknuti svijest o potrebi suradnje između znanstveno-istraživačke zajednice i institucija Grada Paga, a na dobrobit lokalne zajednice. Važnost ostvarivanja ovakvih ciljeva kao što su transfer znanja te implementacija znanstveno-istraživačkih rezultata u kulturno-povijesno bogatu, ali nedostatno valoriziranu sredinu naročito su podržali gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić i direktorica TZ Grada Paga Vesna Karavanić.

Terenski je izvid suradnica Centra obuhvaćao sakralne objekte kao što su crkva sv. Jurja, benediktinski samostan sv. Margarite, crkvu Marijina Uznesenja te crkvu sv. Frane. Posebna je pažnja bila usmjerena na eksponate u sklopu stalne izložbe crkvene umjetnosti 700-stoljetnoga benediktinskoga samostana, te na pročelje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u starom gradu Pagu.

Materijalna i nematerijalna kulturno-povijesna baština grada Paga, koja obuhvaća ne samo sakralne i svjetovne objekte, već tradicije, običaje, vjerovanja, jezik, stare zanate i obrte, te gastronomiju, nametnula se kao jedan od istraživačkih ciljeva Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana.