Istraživački boravci

ISTRAŽIVAČKI BORAVCI 2023.

Zadar

Suradnica Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Saša Potočnjak u kolovozu 2023. godine provela je kraće arhivsko istraživanje u DA u Zadru te u Znanstvenoj knjižnici u Zadru. Istraživanje je obuhvatilo pergamene rapskoga sanktuarija koje se čuvaju među pergamenama fonda samostana sv. Krševana u Zadru.

Beč

Doc. dr. sc. Saša Potočnjak (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci), članica istraživačke grupe u svrhu je istraživanja (HRZZ IP-2020-02-5611 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi (Econtra) i Lik žene i žene autorice u predmodernom interkulturnom kontekstu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) boravila u Beču od 25. do 28. travnja 2023. godine. U navedenom vremenskom razdoblju suradnica je istraživala arhivsko gradivo pohranjeno u Forschersaal Zentralarchiv (Nottendorfer Gasse 2)  te u Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Minoritenplatz 1).

Cres

Suradnice Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana dr. sc. Petra Predoević Zadković i doc. dr. sc. Saša Potočnjak u travnju 2023. godine provele su arhivsko istraživanje u kaptolskom arhivu župne crkve sv. Marije u Cresu. Istraživanje je obuhvatilo arhivsko gradivo 17. i 18. st. te sačuvane liturgijske knjige iz 16. st.

ISTRAŽIVAČKI BORAVCI 2022.

Venecija

Članica je Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Saša Potočnjak provela kraće terensko istraživanje u Veneciji od 27. do 30. studenoga 2022. godine. Istraživanje je obuhvatilo rukopisne kodekse koji se nalaze u BN Marciana te odabrane arhivske fondove u Archivio di Stato di Venezia.

Rab

Članice Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Barbara Španjol - Pandelo i doc. dr. sc. Saša Potočnjak provode kontinuirana istraživanja srednjovjekovne baštine nekadašnje Rapske biskupije i komune. Tijekom kolovoza 2022. godine provele su istraživanja pisane i umjetničke baštine Sakralne zbirke nekadašnje Rapske biskupije. Istraživanje se nastavilo do studenoga 2022.

Oxford

Članice su Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Barbara Španjol - Pandelo i doc. dr. sc. Saša Potočnjak (u okviru projekta Lik žene i žene autorice u predmodernom interkulturnom kontekstu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) od 8. do 14. srpnja 2022. provele istraživački boravak u Oxfordu istražujući rukopise i kodekse: Medieval Manuscripts in Oxford Libraries / Special Collections – Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges. 


York – Manchester

Članice su Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Kosana Jovanović, doc. dr. sc. Barbara Španjol - Pandelo i doc. dr. sc. Saša Potočnjak u srpnju 2022. provele kraći istraživački posjet York Minster Abbey  (York, UK) te The John Rylands Library (Manchester, UK).

Rijeka

Članica je Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Saša Potočnjak u okviru HRZZ projekta IP-2020-02-5611 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) sudjelovala 24. i 25. ožujka 2022. godine na konferenciji La cultura italiana a Fiume: risvolti linguistici, letterari e storici u organizaciji Odsjeka za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Società di Studi Fiumani iz Rima. Rad je izložen pod naslovom La ricerca della storia culturale-letteraria di Fiume dal Basso Medioevo al ‘700: storiografia, testi e autori. Istraživanjem je za ovo izlaganje obuhvaćeno odabrano arhivsko gradivo koje se nalazi u Državnom arhivu u Rijeci, Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu te nekoliko rijetkih predmodernih knjiga Sveučilišne knjižnice u Rijeci (Biblioteca Civica). Suradnica je istražila i rukopise te stare i rijetke knjige koje se čuvaju u Sakralnoj zbirci Katedrale sv. Vida u Rijeci. Znanstvenoj je javnosti u sklopu izlaganja predstavljen i rukopis Responsoriorum et aliorum cantuum, quos cantare solent F. F. eremitae in processionibus totius anni per claustrum fieri solitis iz 1642. scriptus a F. P. Simpliciano Blasio Ord: E. S. P. Augustini, ali i neke druge slabije poznate ili teško dostupne knjige bratovština na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku (Album sodalitatis Agoniae Crucifixi Iesu Christi; Mariale; Libro della Venerabile Congregatione delli Dolori della Madonna; Brašno duhovno). 

Padova

Članica je Centra za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana doc. dr. sc. Saša Potočnjak u okviru HRZZ projekta IP-2020-02-5611 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) u periodu od 20. do 26. veljače 2022. godine provela istraživanje arhivskoga gradiva, rukopisa i kodeksa u Padovi u Archivio Antico (Palazzo Bo) – Archivio antico della Università: vol. 242, vol. 301, vol. 302, vol. 324, vol. 423, vol. 425, vol. 489, vol. 571, vol. 609, vol. 212, u Biblioteca Universitaria di Padova (Manoscritti e rari) – Ms. 20, Mss. 43, Mss. 263, Mss. 2224, Mss. 1673, Mss. 20, Ms 1091, Ms 1127, Ms. 1060 te u Biblioteca di Scienze dell’Antichità Arte Musica Liviano Sveučilišta u Padovi. 
La Capella degli Scrovegni, Padova, Italija