O Centru

U Centru se provode znanstveno-istraživačke i edukativne aktivnosti u području medievistike koje su usmjerene na transdisciplinarno istraživanje srednjovjekovnog Jadrana, kao i aktivnosti digitizacije te digitalizacije pri čemu se opisuju, analiziraju, prezentiraju i revaloriziraju fenomeni iz kulturne povijesti, rukopisnih studija (kodikologije, paleografije i fragmentologije), hagiografije i likovnih umjetnosti na prostoru srednjovjekovnog Jadrana.  

Djelatnosti Centra usmjerene su na razvoj i provođenje različitih programa i projekata prvenstveno u istraživanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine srednjovjekovnoga Jadrana kao i rekonstrukcija, prezervacija, prezentacija i revalorizacija i to različitim inovativnim metodama i suvremenim tehnologijama srednjovjekovnih (povijesno-kulturno-umjetničkih i socioloških) fenomena na prostoru Jadrana. 

Ideja je vrhunskim povijesno-humanističkim istraživanjima tzv. horizontalnih tema na prostoru i u društvu srednjovjekovnoga Jadrana (kao što su rodna ravnopravnost, ljudska prava, društvena odgovornost, identitet itd.) ispitati prošlost kako bi se kritički propitala sadašnjost, a za dobrobit građana (u) budućnosti. 

Ciljevi su djelovanja RiMAH-a: 

provoditi znanstveno-istraživački rad u području medievistike,  
osigurati transfer znanja kroz stvaranje baza znanja, 
provoditi digitizaciju i digitalizaciju srednjovjekovne materijalne i nematerijalne baštine Jadrana, 
poticati studentsku praksu te provoditi terensku nastavu s obzirom na stjecanje medievističkih kompetencija u redovnom nastavnom procesu Fakulteta, 
povezivati i umrežavati rezultate istraživanja srednjovjekovlja i suradnike medieviste, 
provoditi programe stručnog usavršavanja kao i programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja koji se tiču srednjovjekovne baštine Jadrana, 
poticati stručno usavršavanje članova i suradnika preko projektnih aktivnosti, 
popularizirati medievistička istraživanja kao društveno korisna istraživanja napose za lokalnu zajednicu.